Produktblad: Advania Energy Management

Vill du reducera dina kostnader för IT-relaterad el med över 30 % och samtidigt sänka dina CO2-utsläpp?

Energikostnader är det kostnadsslag som växer snabbast i företag och organisationer. Experter världen över väntar en fortsatt ökning för lång tid framåt, vilket innebär att en metod för att styra energiförbrukningen lönar sig alltmer. Det finns smarta lösningar för att minska kostnaden och samtidigt...

Sammanfattning

Mätning i realtid,  analys och intelligent styrning

All IP-baserad utrustning går att koppla upp - bryggan mellan IT och Fastighet

Konsekvent och korrekt energirapportering 

Levereras som tjänst där all know how och best practice följer med

Get in touch!

Helena Nordin
Miljö- och Kvalitetschef

+46 (0)8-546 70 324

Kontakta mig