Produktblad: Hållbar IT-audit

Gör din verksamhet mer hållbar - från insikt till handling.

IT-leverantörer tävlar idag om vem som har den mest energieffektiva lösningen och Grön- och Hållbar IT genomsyrar många projekt och erbjudanden. Den tekniska utvecklingen tillsammans med ökande medvetenhet är positiva drivkrafter för att minska såväl miljöpåverkan som elkonsumtion. Vad som krävs ute...

Sammanfattning

Mätning av nuläget och jämförelse med andra organisationer

Rätt prioriterad handlingsplan med mätbara mål för förbättringsarbetet

Enkel och snabb – Kort process från start till mål

Möjlighet till extern kommunikation

Tillhandahålls av den oberoende organisationen TCO Development

Get in touch!

Helena Nordin
Miljö- och Kvalitetschef

+46 (0)8-546 70 324

Kontakta mig