IT Service Management

För ett framgångsrikt arbete med IT Service Management behöver alla tre delarna processerna, organisationen och verktygsstödet fungera bra ihop. Advania har under många år stöttat våra kunder med att utveckla arbetssättet runt dessa tre delar och har därmed byggt upp en stor kunskapsbank vi kan använda.

Advanias samlade kunskap om IT Service Management motsvarar i medel över 10 års erfarenhet, i både ledande positioner och operativa roller. Utifrån den erfarenheten erbjuder vi ett urval tjänster, som utbildning, rådgivning och verktygsanpassning.

Genom våra analystjänster Processinsikt och Process assessment kan vi med olika angreppssätt skapa en sann nulägesbild och en mognadsanalys av organisationens processer för att sen kunna ta fram en roadmap och stötta våra kunders förbättringsarbeten.

När organisationen och processerna är på plats är verktygsstöd för automatisering den sista pusselbiten för ett effektivt arbetssätt. Advania arbetar med flera partner runt verktygstöd varav ServiceNow är den mest omfattande plattformen.

Tjänster för effektivare affärsprocesser

Processinsikt ger din organisation en genväg till att mäta och förstå din process och dess effektivitet. Genom att använda befintliga data som lagrats i verksamhetssystemen visar analysen exakt hur dina processer fungerar i verkligheten.

Vill du förbättra din leverans av it-tjänster men inte riktigt vet vad du ska börja med? Då ska du titta närmare på vårt paketerade erbjudande som ger en förbättringsplan utifrån dina kunders krav, ledningens förväntan, ert sätt att leverera och best practise.

ServiceNow är det moderna molnbaserade (Software as a Service) service management- och servicedesk-verktyget som möjliggör avancerad verksamhetsstyrning, förbättrad processförmåga, minskade administrativa kostnader genom automatisering och optimering, snabb och kostnadseffektiv implementering, enkel hantering och anpassning utan programmeringskunskaper och förutsägbara förvaltningskostnader.

Advania erbjuder ett brett utbildningsprogram inom både ITIL samt Service Management för verksamhet och IT. Våra konsulter som håller i utbildningarna har mycket lång och gedigen erfarenhet i IT Service Management, både från kund och leverantörssidan.

Get in touch!

Jonas Åkerman
Affärsområdeschef Business and IT Process Management

+46 (0)13-485 55 22

Kontakta mig

Kundreferenser

Region Skåne
"Advania är ett viktigt stöd i våra ansträngningar att ligga steget före och integrera processer som ska komma våra användare till del. I förlängningen kommer vi att kunna se stora effektiviseringar och besparingar till förmån för regionen."

Region Skåne

Genom att standardisera tjänsteleverans-processerna inom Region Skåne höjs kvalitet och spårbarhet samtidigt som IT-resurser frigörs.
SMHI
"Systemet hanterar samtliga IT-ärenden, och går dessutom att bygga på med fler moduler efter hand, för att stödja fler ITIL-processer här på SMHI."

SMHI

Med hjälp av Advania effektiviserar SMHI sina IT-processer och sparar tid och pengar. Därmed kan SMHI ge ännu bättre service. Men vädret kan de dock inte göra något åt.

Kunder som väljer Advania

Partners

BDNACA TechnologiesFox ITPeople certMicrosoft

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.


KontaktBPM