ITIL®-utbildning, coachning och mentorskap

Advania erbjuder ett brett utbildningsprogram inom både ITIL® samt Service Management för verksamhet och IT. Våra konsulter som håller i utbildningarna har mycket lång och gedigen erfarenhet i IT Service Management, både från kund och leverantörssidan. Parallellt med utbildningarna arbetar de med olika uppdrag hos våra kunder. Detta säkerställer att alla processer och infallsvinklar i ämnet kan illustreras med exempel från verkliga livet och gör även att handfasta vägledningar och utvikningar kan göras för att förklara innehållet.

Kurser

Kursen ger deltagarna en ökad medvetenhet om behovet av förändringar i tjänsteleveransen och att ge en introduktion till ITIL Service Lifecycle.

3-dagars kurs som ger deltagarna en förståelse i hur ett ramverk för IT Service Management, baserad på ITIL:s riktlinjer för bästa praxis, kan antas, anpassas och integreras inom den egna organisationen. Kursen förbereder också deltagarna för certifieringen i ITIL Foundation.

 

Företagsanpassade utbildningar

De företagsanpassade utbildningarna är till för er som vill ta med större delar av organisationen på en förändringsresa. På detta sätt kan vi förlägga utbildningen till en lokal som passar er, och skräddarsy innehåll och upplägg utifrån er egen förändringsresa. Exempelvis som en uppstartsaktivitet i samband med ett förändringsprojekt rörande process eller verktygsstöd.

Fördjupade utbildningserbjudanden

För de organisationer som önskar fördjupade utbildningar utifrån den officiella studieplanen, har vi ett samarbete med ett av de äldsta och mest meriterade konsultföretagen inom ITSM. Här hittar du allt från alla kurser inom ITIL till Prince2, Cobit 5, ISO20000, Lean IT, Sourcing & Governance. Vid intresse kan Advania facilitera dessa utbildningar i Sverige.
Läs vidare om vilka utbildningar Fox IT erbjuder >>

 

Coachning och mentorskap

Coachning och mentorskap

 

Vi har genom åren antagit olika roller såsom verksamhetsutvecklare, systemutvecklare, projektledare, förvaltningsledare eller som rådgivande mentor. Många gånger är det just ett kontinuerligt stöd i form av coach eller mentorskap till kundens egen personal som ger allra bäst förutsättningar för en organisation att lyckas i sitt förändringsarbete. På det sättet får de tillgång till många års erfarenhet och good practice samtidigt som kunskapen byggs upp i den egna organisationen.

 

Get in touch!

Ola Lindgren
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 211

Kontakta mig

Våra partners inom utbildning

Fox IT is a global service management specialist delivering IT service transformation for our clients. Recognised as the premier supplier of consultancy, training and tools with a global partnership network.

Läs mer

PEOPLECERT is today one of the leading players in the global certification industry, partnering with multi-national organisations and government bodies for the development & management of globally recognised certification schemes and the delivery of their related standardized exams.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.