Produktblad: Advania Processinsikt

Visualisera, analysera och förbättra dina processer baserat på fakta - Process Business Intelligence.

Advanias Processinsikt ger din organisation en genväg till att mäta och förstå din process och dess effektivitet. Genom att använda befintliga data som lagrats i verksamhetssystemen visar analysen exakt hur dina processer fungerar i verkligheten. Genom analysen visualiserar du affärsprocesser, jämfö...

Affärsnyttan

Förbättra den operationella effektiviteten genom att upptäcka och åtgärda processproblem

Snabba på beslutsfattandet, snabbare analys ger snabbare åtgärd

Inget behov av installationer eller licenser

Spara kostnader genom förbättrad processprestanda och kontinuerlig övervakning av processen

Get in touch!

Helena Nordin
Miljö- och Kvalitetschef

+46 (0)8-546 70 324

Kontakta mig