Legal

Advania har en dokumenterad mångårig erfarenhet av lösningar för advokatbranschen och vi har idag ett stort antal svenska advokatbyråer som kunder. Vår drivkraft är att öka våra kunders effektivitet, minska riskerna och ge dig större möjlighet att stärka ditt erbjudande gentemot dina klienter och branschen i övrigt.

Juristens vardag kännetecknas av en stor mängd information som, ofta under tidspress, ska hanteras, förstås och behandlas med kvalitet. Förmågan att kunna göra detta avspeglas i servicegrad och kvalitet gentemot klienter. Höga krav ställs därför på att rätt information alltid finns tillgänglig vid rätt tillfälle och för rätt medarbetare.

Vårt åtagande spänner över hela projektets livscykel från kravanalys till förvaltning av lösningen. Vår lösning spänner över dokument- och e-posthantering, compliance, arkivering, KM och distribution samt hantering och upprätthållande av informationspolicys liksom jävsfrågor. Vårt erbjudande är moduluppbyggt och skräddarsys efter de behov kunden har och kan utvecklas och expanderas över tiden.

Våra moduler bygger på:

  • WorkSite ärendebaserad dokumenthantering
  • Arbetsflöden (WorkFlow)
  • Extranät
  • Arkivering
  • Webblösningar
  • KM
  • Enterprise Search
  • Medarbetarportal
  • Säkerhetslösningar

Get in touch!

Göran Gustavsson
Affärsområdeschef Sourcing

+46 (0)8-546 70 301

Kontakta mig

Vår partner inom Legal

 

 

iManage, tidigare HP Autonomy, är marknadsledande inom system för informationshantering inom den juridiska världen, och har över 10 års erfarenhet av arbete inom juristbranschen.

 

Läs mer