ServiceNow

ServiceNow är ett modernt molnbaserat (SaaS) service management- och servicedesk-verktyg. Det möjliggör avancerad verksamhetsstyrning, förbättrad processförmåga och minskade administrativa kostnader genom automatisering och optimering. Andra fördelar är snabb och kostnadseffektiv implementering, enkel hantering, förutsägbara förvaltningskostnader och anpassning utan programmeringskunskaper.

ServiceNow i Sverige

Många it-beställare behöver ställa höga krav på säkerhet och tillgänglighet på sina leverantörer. Dessa krav innebär exempelvis att drift, leverans och datalagring sker inom Sveriges gränser – även för SaaS-plattformen ServiceNow. Med expertis kring ServiceNow i kombination med möjligheten att leverera en fullt säkerställd datahantering i våra svenska datacenter, får du som it-beställare tryggheten att er it hanteras och underhålls av Advania.

Advania erbjuder också som enda leverantör ett svenskt gränssnitt för slutanvändare.

 

Alla kunder har den senaste versionen

När du hyr ServiceNow-plattformen ingår alla uppgraderingar som tillhandahålls kostnadsfritt av ServiceNow. På så sätt är suiten alltid uppgraderad till den senaste versionen och du slipper stora uppgraderingsprojekt och höga kostnader. Löpande inkluderas även nya funktioner och applikationer i uppgraderingarna, många utan extra kostnader. 

 

Stödjer din organisations processer

Principen är att ServiceNow ska stödja din organisations processer och inte tvärtom, Det tillhandahålls genom den oerhört flexibla och kraftfulla plattformen och arbetsmotorn (workflow) som tillåter kunden att styra arbetsflöden utifrån sina behov på det effektivaste sättet. Genom patenterad teknik garanterar ServiceNow att alla eventuella anpassningar bibehålls vid uppgraderingar.

 

Modernt, användarvänligt och flexibelt

ServiceNow är byggt på den moderna tekniken som känns igen från Google, Facebook och Amazon och erbjuder stor flexibilitet och användarvänlighet. Det är oerhört enkelt att administrera, skapa och anpassa rapporter.

 

Kraftfulla, integrerade applikationer

Suiten av it-applikationer baseras på ITIL, ett ramverk för hantering av it, och stödjer samtidigt ett agilt arbetssätt. Naturligtvis finns även traditionell eller agil projekthantering, resurshantering och strategiska-, design-, förändrings- och operativa processer. Allt detta med inbyggt stöd för kontinuerligt arbete med automation, optimering och förbättring. Plattformen levereras med en inbyggd självserviceportal som agerar gränssnitt för interaktion med slutanvändare samt en fullskalig webbshop. 

Eftersom alla ServiceNow-applikationer vistat på en gemensam plattform är samtliga applikationer helt integrerade. Detta möjliggör samarbete och samnyttjande över verksamhetsenheter oberoende av deras organsationshemvist.

 

Inte bara it, även verksamhetsstöd

Utöver it-stödet finns det även stöd för b.la. hantering av projekt, regulatorisk efterlevnad, kontrakt, lagersaldo, lokaler, fälttjänster (field services), men även HR, marknad, kundservice och säljstöd. Och det slutar inte där. Den kraftfulla plattformen möjliggör att man enkelt kan bygga egna applikationer för att stödja andra (unika) processer i ens verksamhet.

 

 

ServiceNow är en hyrtjänst med stöd för all administrativ tjänstehantering i en organisation, oberoende av om den är kopplad till it eller ska stödja verksamhetsprocesser. Du hyr ServiceNow-plattformen och dess applikationer för en fast månadskostnad, utan att behöva installera något i din egen miljö. Ingen investering i hård- eller mjukvara, backup, antivirus eller extra driftskostnader läggs på. Det enda som behövs är en internetuppkoppling.

 

Värdeadderande erbjudanden

Advania upptäckte och nyttjade tidigt potentialen i den flexibla och moderna ServiceNow-plattformen för att ta fram ett antal värdeadderande erbjudanden.

 

Kom snabbt igång med implementationen av ServiceNow. I vårt startpaket ingår alla processer och ServiceNows funktioner som it-organisationen behöver ha på plats för att effektivt kunna etablera ett strukturerat it-stöd till verksamheten.

Efter en implementation uppstår ett förvaltningsbehov för att underhålla en implementerad lösning. Våra konsulter har hjälpt samtliga våra kunder att etablera en fungerande och effektiv förvaltning av ServiceNow.

Behöver ni stöd i ett integrationsprojekt eller utveckla speciallösningar för att stödja er verksamhet? Vi kan vara stöd till er egen förvaltning eller ansvara för att leverera helhetslösningar utifrån era kravspecifikationer.

Advania SupplierBox är en lösning som på ett enkelt sätt integrerar leverantören i dina processer utan att dyra integrationsprojekt och förvaltningskostnader medföljer.

Advania SecurityBox är en lösning som på ett enkelt sätt integrerar er organisations hantering av säkerhetsrelaterade händelser och känslig data, utan dyra implementationsprojekt och förvaltningskostnader.

Genom en färdig integration mellan ServiceNow och QPR Process Analyzer kan Advania nu erbjuda alla organisationer med ServiceNow tjänsten Processinsikt som ger en unik möjlighet att förstå, mäta och förbättra dina processer.

Get in touch!

Jonas Åkerman
Affärsområdeschef Business and IT Process Management

+46 (0)13-485 55 22

Kontakta mig

Kundreferenser

Göteborg Stad Intraservice
"Det jag är mest nöjd med är att vi nu har ett modernt processbaserat ärendehanteringssystem som ligger i framkant och som gör att vi idag kan jobba bättre, snabbare och enklare med service."

Göteborg Stad Intraservice

Som en del av Göteborgs Stad Intraservice:s initiativ kring att ge sina kollegor i staden bättre service implementerades ServiceNow. Idag har Advania och Intraservice ett nära samarbete kring att uppnå ett smidigare arbetssätt kring ärendehantering och kan idag ge både kunder och anställda bättre service.
Nynas
"Vi gillade att ServiceNow är en cloudtjänst och det är lätt att göra saker själv, vi behöver inte ha konsulter för alla delar."

Nynas

Nynas är idag trygga med att veta att de har ett ärendehanteringssystem som stödjer hela deras ärendeprocess. De har hittat ett samarbete som ger dem balansen mellan att ha ett komplext system som kan vidareutvecklas utan att för den sakens skull behöva ha konsulthjälp för varje steg.

Advania som leverantörAdvania som leverantör

 

Advania är en av de första ServiceNow-partners i Sverige och har genom åren genomfört många lyckade processimplementationer med hjälp av ServiceNow som stödplattform. Implementationer har gjorts i flera it-organisationer (IT Service Management) men även i en hel del verksamhetstillämpningar (Enterprise Service Management). Advania var tidiga i att upptäcka och nyttja potentialen i den flexibla och moderna Service Now-plattformen.

Vi tar gärna på oss rollen som trusted advisor så att ni kan känna er säkra i att få ut det bästa ur ServiceNow-plattformen. Inte minst ser många behov av hjälp i det strategiska arbetet med att ta fram en roadmap för ServiceNow-implmentationer baserat på ert organisatoriska behov.

Vi är specialister

Vi är specialister

 

Vi är specialister. Våra konsulter kan stödja er organisation i hela resan från nulägesanalys och val av rätt verktyg till den dagliga förvaltningen efter att en implementation blivit verklighet.

Våra tekniska konsulter kan sedan hjälpa er med daglig förvaltning och applikationssupport, utveckling och integrationsprojekt, antingen som stöd till era egna förvaltningsresurser eller helt och hållet som en outsourcad funktion, där vi sköter allt.

Samtliga våra konsulter har ITIL Foundation-certifikat och flera av dem är certifierade ITIL Experts. Ovanpå det finns konsulter med SCRUM-certifieringar och våra implementationsspecialister har naturligtvis ServiceNow-certifieringar (Certified System Administrator och Implementation Specialist). Samtliga av våra projektledare är PRINCE2-certifierade. Vi vill därför påstå att vi är den enda partnern i Sverige som kan hjälpa er organisation med helhetsimplementationer, både inom it som process- och verktygsstöd baserat på ServiceNow, men även inom en rad Enterprise Service Management-tillämpningar. 

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.


KontaktBPM