Advania SecurityBox

Advania SecurityBox är en lösning som på ett enkelt sätt integrerar er organisations hantering av säkerhetsrelaterade händelser och känslig data, utan dyra implementationsprojekt och förvaltningskostnader.

IT-leveransen är idag oerhört känslig ur ett säkerhetsperspektiv. Till organisationer som använder ServiceNow, kan Advania erbjuda en lösning för hantering av säkerhetsrelaterade händelser och incidenter i form av Advania SecurityBox. Lösningen ger kunden kontroll över känsliga data, säkerhetshändelser och brott, i samma Service Management-lösning som används av den övriga organisationen. Denna lösning erbjuder alla de fördelar som ServiceNow erbjuder men i en säker och avskild applikation som är logiskt separerad från resten av organisationens Service Management-processer.

Advania SecurityBox ger dig som kund en lösning med lågt TCO som på ett enkelt sätt integrerar er organisations hantering av säkerhetsrelaterade händelser och känslig data, utan dyra implementationsprojekt och förvaltningskostnader. Era användare och kunder interagerar med säkerhetsfunktionen genom er etablerade ServiceNow-självserviceportal (eller annan kontaktyta). SecurtyBox ger fullständig transparens och kontroll i realtid av säkerhetsrelaterade incidenter, samt kostnader kopplade till dessa.

SecurityBox ger:

  • Kontroll

Total transparens vart ett ärende befinner sig i processen, samt kostnadskontroll och ekonomisk bild (ex. stöldgodsets eller skadans värde).

  • Information

Fullständig information om ärendet i systemet och utifrån era organisatoriska policies, samt prioritering.

  • Effektivitet

Effektivare hantering och fokus på relevanta aktiviteter utifrån verksamhetsnytta kopplat till image- och ekonomisk påverkan.

Lösning

Säkerhetsfunktionen använder er befintliga ServiceNow-lösning och plattform med all dess funktionalitet, samt nyttjar samma organisatoriska data för hantering av säkerhetshändelser. Applikationen för hantering av säkerhetsincidenter är logiskt separerad från resten av IT- och verksamhetsapplikationerna i ServiceNow, vilket gör att dess data enbart kan ses och hanteras av säkerhetsfunktionen.

Detta ger er säkerhetsfunktion full kontroll över händelser och incidenternas livscykel. Applikationen har stöd för flera nivåer av behörighet och visibilitet, t.ex. för hantering av kritiska incidenter och känsliga data som kräver högsta behörighet och enbart kan tilldelas utsedda personer eller roller i er organisation. Genom det inbyggda integrationsstödet, är det enkelt att nyttja för att integrera med externa partners system och åstadkomma seamless och transparent hantering.

Utöver de standardfunktioner som ServiceNow erbjuder i form av självserviceportalen, en tjänstekatalog, notifieringar, mätningar och rapporter, består denna lösning av följande komponenter:

Security Management

  • Registrera och hantera säkerhetshändelser, incidenter och beställningar (Service Requests) genom deras livscykel
  • Generera Incidentrapporter (ex. stöldrapport)

Cost Management

  • Registrera kostnader relaterade till Incidenter (t.ex. förluster, skadans värde)

Visitor Management

  • Registrera besökare och hantera dem och dess relaterade beställningar

SecurityBox

Obs! Komponenter kan enkelt aktiveras eller inaktiveras utifrån enskilda behov.


Införande och kostnad

  • Engångskostnad i samband med implementation. Endast licenskostnad baserad på antal säkerhetsanvändare
  • Endast licenskostnad baserad på antal säkerhetsanvändare

Get in touch!

Ola Lindgren
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 211

Kontakta mig

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.