Advania SupplierBox

Advania SupplierBox är en lösning som på ett enkelt sätt integrerar tredjepartsleverantörer i dina processer utan att dyra integrationsprojekt och förvaltningskostnader medföljer.

Dagens multisourcing-miljöer kräver oftast att du behöver interagera med en eller flera tredjepartsleverantörer under tjänsteleveransen till verksamheten eller kunderna. Som exempel kan detta uppstå när en extern leverantör har ett service- eller driftsåtagande för en specifik tjänst eller applikation, eller bara har en delmängd i en leverans. Det är därför vanligt att det egna systemet integreras med tredjepartsleverantörens Service Management- lösning. Sådana integrationer ger kontroll, men skapar samtidigt en komplex förvaltning och ökade förvaltningskostnader.

Till organisationer som använder ServiceNow erbjuder vi ett kostnadseffektivt alternativ till dyra integrationer i form av Advania SupplierBox. Den ger kunden transparens och kontroll i sin kontakt med leverantören. SupplierBox erbjuder alla de fördelar som ett Service Management- eller ärendehanteringssystem ger och du kan skapa transparens och följa upp era leverantörer på ett strukturerat sätt.

Advania SupplierBox är en lösning med lågt TCO som på ett enkelt sätt integrerar leverantören i dina processer, utan dyra integrationsprojekt och förvaltningskostnader som medföljer. Användarna och kunderna interagerar med tjänsteleverantörerna genom er ServiceNow-självserviceportal (eller annan kontaktyta), oberoende av vem som levererar tjänsten. Leverantörer har tillgång till all funktionalitet och alla framtida implementationer och uppgraderingar i ServiceNow till den grad ni beslutar.

Supplier Box ger:

  • Kontroll

Total transparens vart ett ärende befinner sig i processen, i realtid.

  • Information

Fullständig information om ärendet i systemet och utifrån era organisatoriska gränssnitt och policies.

  • Effektivitet

Effektivare ärende- och kunskapshantering från ett kund-leverantörsperspektiv.

Lösning

Leverantören använder er befintliga ServiceNow-lösning och nyttjar samma applikationer (processtöd) som er organisation. Dock är leverantörerna begränsade till att hantera och rapportera de ärenden som leverantören antingen själv registrerat, eller fått tilldelat sig.

Detta ger er som kund full kontroll över ärendets livscykel och leverantörens hantering. Samtidigt begränsas leverantören till att endast agera i de applikationer och processer som på förhand beslutats av er, bortsett från Knowledge Base och CMDB:

  • Knowledge Base är inte begränsat, vilket ger leverantören möjlighet att hantera, publicera och visa samtliga artiklar i kunskapsdatabasen. Det ger leverantören möjlighet att aktivt medverka till att öka informations- och kunskapsnivån kopplad till er gemensamma tjänsteleverans.
  • Organisatoriska data och CMDB är begränsad i den mån att leverantören endast har läsrättigheter till delar av informationen, såsom grupper, användare, konfigurationsobjekt, konfigurationsmodeller, kontrakt, SLA och arbetsflöden.

Customer's ServiceNow

 

Införande och kostnad

  • Engångskostnad i samband med implementation
  • Fri utökning (av nya processer) och leverantörer
  • Endast licenskostnad baserad på antal leverantörsanvändare

Get in touch!

Ola Lindgren
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 211

Kontakta mig

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.