Processinsikt för ServiceNow

Processinsikt ger din organisation en genväg till att mäta och förstå din process och dess effektivitet. Genom att använda befintliga data som lagrats i verksamhetssystemen visar analysen exakt hur dina processer fungerar i verkligheten. Genom analysen visualiserar du affärsprocesser, jämför resultat och ser de bakomliggande orsakerna till processvariationer. Analysen är skalbar samt ger en snabb bearbetning och analys av data. Den sätter dina data i ett processperspektiv.

Hur ser dina kärnprocesser ut i verkligheten?

Hittills har processkartläggning inneburit tidskrävande intervjuer som ofta ger subjektiva resultat. Processinsikt ger istället faktabaserade resultat på en bråkdel av tiden.

Systemoberoende och lätt att kombinera data från olika system

Processinsikt använder data från praktiskt taget alla verksamhetssystem, databaser eller loggfiler. Typiska system inkluderar ERP, CRM och SCM-system.

Från data till insikt

Från data till insikt

Processinsikt översätter oöverskådliga datamängder till ett visuellt begripligt format och erbjuder färdiga analyser.

Visualisera, analysera och förbättra dina processer baserat på fakta - Process Business Intelligence. Advanias Processinsikt ger din organisation en genväg till att mäta och förstå din process och dess effektivitet. Genom att använda befintliga data som lagrats i verksamhetssystemen visar analysen exakt hur dina processer fungerar i verkligheten.

 

Get in touch!

Helena Nordin
Miljö- och Kvalitetschef

+46 (0)8-546 70 324

Kontakta mig

Webinar - Get to know Process Insight

Get to know Process Insight

 

 

Do you really measure the relevant KPIs for your process? Now you can easily find out and also get the answers how all the expensive and time consuming bottlenecks and side tracks can be avoided.

 

Se webbinariet

Vår partner för processinsikt

QPR Software
QPR Software har över 20 års erfarenhet av utveckling av mjukvara för verksamhetsstyrning och processutveckling. Det finska företaget har de senaste fem åren fokuserat på Process Mining och Process Business Intelligence. QPR Software fick under våren 2015 patent på tekniken de har utvecklat för att analysera processer baserad på eventbaserad data från informationssystem.

 

Läs mer

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.