Affärskritiska system

Betydelsen av affärskritiska system kan inte underskattas. Tillgänglighet för dessa är avgörande för att din kärnverksamhet ska kunna fungera.

Följderna av ett eventuellt driftstopp av ett affärskritiskt system kan bli mycket allvarliga, ibland till och med förödande och riskera hela företagets framtid. Även relativt korta driftstopp kan vara allvarliga med höga stilleståndskostnader, stopp i produktionen och förlorat förtroende samt missade intäkter från dina kunder som tänkbara konsekvenser.

Ett tillförlitligt system med hög tillgänglighet och som också är katastrofsäkrat är mycket viktiga egenskaper. På Advania har vi både kompetens och erfarenhet att hantera helheten kring de krav som du ställer på verksamhetens affärskritiska system. Vi erbjuder bl.a. klustrade och/eller virtualiserade lösningar för dina affärskritiska system.

Från Advania kan du få:

  • Redundans avseende servrar, lagring och nätverk
  • Automatisk failover/migration i klustrade och virtualiserade lösningar
  • Processer baserade på Best Practice i datacentret för att hantera hög tillgänglighet och säkerhet
  • Trygga och välfungerande Backup och Recovery processer inklusive Data Management så att affärskritisk data hanteras rätt och att arkivering kan ske på ett ekonomiskt sätt av mindre kritiska datavolymer
  • Katastrofsäkring
  • Säkerställande av att rätt support, snabbt finns tillgänglig när det behövs

Advania erbjuder genomgångar av våra kunders miljöer och workshops för att identifiera nuläge och målbild samt konkreta förslag på hur ni effektivast kommer till det önskade läget.

Get in touch!

Roger Dorf
Säljansvarig Infrastructure

+46 (0)76-859 39 09

Kontakta mig

Get in touch!

Per Gullfeldt
Tekniskt ansvarig Infrastructure

+46 (0)8-546 70 210

Kontakta mig