Backup och arkivering

Advania erbjuder rådgivning och expertis för att välja vilken backup-teknologi(er), policy och kravbild er servermiljö är i behov av. Vi tillhandahåller även olika arkivmiljöer utifrån era kravbilder och behov.

Backup

Informationsflödet i dagens IT-miljöer skapar en hög tillväxt på information. Samtidigt har de virtualiserade servermiljöerna skapat en konsolidering av primärlagring som kan vara sårbar för verksamheten. Detta påverkar backupmiljön som måste hantera tillväxten och ändå erbjuda en låg infrastrukturbelastning i en konsoliderad miljö. Information som ska skyddas är ofta av olika informationskaraktär vilket skapar olika kravbilder på backupen. Lagring av historik kan idag behöva flera olika lagringstider eftersom all information inte är lika aktuell eller värdefull i olika informationstyper. Dock är backupmiljöns förmåga att kunna återställa information det sista skyddet för företags överlevnad vid ett större haveri. Backupmiljöer behöver ofta ha en restorekapacitet för att snabbt kunna återställa en lagringsmiljö som fått problem. 75 % av de återställningar som görs är beroende på mänskliga faktorn, applikationsfel och virus.

Advania erbjuder rådgivning och expertis för att välja vilken eller vilka backup-teknologier, policy och kravbild er servermiljö är i behov av att möta. Vi har även förmågan att leverera både enkla och komplexa backupmiljöer med ledande backupapplikationstillverkare. Advania erbjuder även stödjande tjänster till backupmiljöer såsom återställningstester, proaktivt underhåll, övervakning, o.s.v. Eftersom kraven på informationsskydd ökar erbjuder vi även hybridlösningar till katastrofskyddade backupmiljöer där våra kunder replikerar en kopia av sin backupinformation in till Advanias backuptjänst från sin lokala backupserver.

Arkivering

Behovet av lagringstid av information kan vara olika beroende på vilken verksamhet det gäller. Advania ser två huvudanledningar till att arkivera, för att filtrera ut inaktiv information eller för att lagra information under lång tid. Arkivering kräver en genomgång av kravbilder och behov.

Advania tillhandahåller olika arkivmiljöer:

  • Reducering av lagringsbehovet på t.ex. filservrar eller mailservrar.
  • Arkivering av fildata för långtidsarkiv
  • Arkivfunktion till applikationer

Beroende på vilken funktion som er verksamhet behöver så erbjuder Advania de verktyg er verksamhet behöver samt rådgivning och konsultation.  

Get in touch!

Roger Dorf
Säljansvarig Infrastructure

+46 (0)76-859 39 09

Kontakta mig

Get in touch!

Per Gullfeldt
Tekniskt ansvarig Infrastructure

+46 (0)8-546 70 210

Kontakta mig