Business Intelligence och Big Data

Big Data kommer att förändra mycket. Vissa bedömare menar att Big Data och dess möjligheter kommer att innebära en 4:e industriell revolution. Oavsett hur man benämner utvecklingen så är de flesta strategiska beslutsfattare eniga om att Big Data kommer att kunna förändra mycket i hur beslut fattas och hur verksamheten kan förändras för att göra den mer konkurrenskraftig.

Unik lösning byggd på standardkomponenter – Analytic Platform System (APS)

Advania satsar stort inom dessa områden. BI och Big Data kommer säkert att förändra mycket i hur verksamhet bedrivs i många företag. Vi kan hjälpa till med att skapa vision och målbild i samarbete med våra strategiska BI-partners.

Vi erbjuder också marknadens intressantaste paketerade stegvis utbyggbara lösning, APS tillsammans med Hewlett-Packard och Microsoft. APS bygger på standardkomponenter i form av hård- och mjukvara som tillverkas i stora volymer och vars kostnader sprids ut på stora distribuerade volymer. Tack vare detta kan vi erbjuda supersnabba Datawarehouse lösningar med integrerade Big Data analysmöjligheter till en kostnad som ligger långt under andra motsvarande alternativ på marknaden. Inbyggd prestandaoptimering och Best Practice fås ”på köpet”. Snabb installation/implementation och support via en kontaktpunkt för alla supportärenden är andra fördelar som vi kan erbjuda.

Gratis workshop eller möjlighet till Proof of Concept

Advania kan som enda leverantör i Sverige erbjuda möjlighet att testa lösningen före beslut då vi har en egen APS installerad hos oss. Vi diskuterar gärna med dig hur du och ditt företag/organisation kan bygga en vision och utveckla er verksamhet genom skapa mervärden i den nya digitala världen m h a supersnabb analys av företagsdata i kombination med stora volymer omvärldsdata - Big Data.

Get in touch!

Roger Dorf
Säljansvarig Infrastructure

+46 (0)76-859 39 09

Kontakta mig

Get in touch!

Per Gullfeldt
Tekniskt ansvarig Infrastructure

+46 (0)8-546 70 210

Kontakta mig