Microsoft Database / Windows Server 2012

Få maximal drifttid utan avbrott och skalbarhet med hög tillgänglighet via SQL Server. Dagens företag måste ha hög tillgänglighet så att de får maximal drifttid utan avbrott, datatillgänglighet och kan uppfylla standarder för regelefterlevnad. Med SQL Server får du Med SQL Server får du allt du behöver för att dina data ska vara tillgängliga och stabila.