Identitet och åtkomst

I takt med ett tilltagande behov av integration av såväl interna som externa system, ställs företag och organisationer inför nya och mer komplicerade utmaningar. Anställda och externa medarbetare behöver tillgång till tjänster och applikationer både inom och utanför den traditionella IT-miljön.

När behovet av integritet och dataskydd ökar internt samtidigt som lagar och regler förändrar kraven externt är den enklaste lösningen oftast den svåraste att hitta.

På Advania har vi under många år samarbetat med de ledande leverantörerna inom Identitets- och Access-hantering vilket gett oss en väl beprövad metodik och erfarenhet för att hjälpa dig som kund att känna dig trygg i det föränderliga IT-landskapet.

Baserat på lösningar från marknadsledande företag som Microsoft, Dell Software och IBM kan vi visa dig en väg framåt där inte bara din identitet är skyddad utan också där din integritet och access är garanterad, såväl lokalt som i de molnbaserade tjänsterna.

Om du vill veta mer, kontakta någon av oss för ett första steg i rätt riktning.

 

Många organisationer arbetar idag med invecklade it-system där de anställda är de som blir lidande. Advanias självservicecenter löser detta genom att lägga fokus på de anställda och på automatiska processer.

Get in touch!


Henrik Olsson

Solution architect

+46 (0)44-20 77 08

Kontakta mig

Get in touch!


Fredrik Pålerud

Technical architect

+46 (0)70 5 371111

Kontakta mig

Get in touch!


Jimmy Andersson

Chief architect

+46 (0)70-381 17 77

Kontakta mig

Lunds universitet
Läs om hur Lunds universitet gått från att manuellt hantera och kontrollera informationen till att merparten idag görs automatiskt och av studenterna själva.

Lunds universitet

70 % - så mycket minskade antalet ärenden från studenterna med hjälp av Advanias lösning Självservicecenter.