Produktblad: Självservicecenter

Effektivisera verksamhetens arbete genom att bygga upp beställningsprocesser och lägga fokus på organisationsnära aktiviteter.

Många organisationer arbetar idag med invecklade it-system där de anställda är de som blir lidande. Ofta handlar det om att arbetsuppgifter tar för lång tid att utföra på grund av för många mellanhänder. Helt separata avdelningar kontaktas i onödan för att genomföra enkla förändringar. Vissa aktivit...

Get in touch!

Ulf Ståhl
Account Manager

+46 (0)761-400 351

Kontakta mig