Klient

Fokusera på din organisations kärnverksamhet och låt oss hjälpa dig att få den optimala it-arbetsplatsen avseende användande, kostnadskontroll, administration och flexibilitet. Vi erbjuder även ett klienterbjudande speciellt utvecklat för skolan.

Advania Arbetsplats garanterar att du alltid har den optimala IT-arbetsplatsen avseende användande, kostnadskontroll, administration och flexibilitet. Det är en flexibel lösning som skräddarsys efter organisationens behov och vi kan finnas med i alla steg under hela avtalsperioden, från beställning till återtag av IT-utrustningen.

Advania i skolan är ett erbjudande som utgår från tre hörnstenar; IT-utrustning, mjukvarulösningar anpassat för klassrummet och pedagogik. Det är en flexibel lösning som skräddarsys efter din skolas specifika behov där du antingen kan låta alla delar samverka med varandra, eller endast fokusera på en enskild del.

Get in touch!

Lars-Eric Cederholm
Säljspecialist Infrastruktur

+46 (0)8-546 70 132

Kontakta mig