Advania Arbetsplats

Med Advania Arbetsplats hjälper vi er att alltid ha den optimala IT-arbetsplatsen avseende användande, kostnadskontroll, administration och flexibilitet.

Vad behöver din organisation? En optimal IT-arbetsplats menar vi är en arbetsplats som är fullt anpassad efter din organisations specifika behov. För att kunna identifiera dem börjar vi med att göra en förstudie – vad behöver din organisation? Utifrån era krav och önskemål ger vi förslag på IT-utrus...

Sammanfattning

  • Kostnadseffektiv fullservicefunktion för dina IT-enheter

  • Behovsanalys utifrån användningsbehov, kostnadskontroll och miljö

  • Advania Arbetsplats finns med under hela livscykeln; från beställning, konfigurering, logistik, service och support, avtalshantering till att slutligen återta enheten

  • Underlättar IT-administrationen genom automatiserade inköp och förenklad administration

Get in touch!

Lars-Eric Cederholm
Säljspecialist Infrastruktur

+46 (0)8-546 70 132

Kontakta mig