Advania i skolan

Advania i skolan är ett erbjudande som utgår från tre hörnstenar; IT-utrustning, mjukvarulösningar anpassat för klassrummet och pedagogik. Det är en flexibel lösning som skräddarsys efter din skolas specifika behov där du antingen kan låta alla delar samverka med varandra, eller endast fokusera på en enskild del.

Vad behöver din organisation? För att skapa förutsättningar för ett lyckat projekt genomför vi en behovsanalys där vi identifierar era specifika krav och önskemål - vad behöver din skola? Utifrån behovsanalysen ger vi sedan förslag på pedagogiska tjänster, mjukvara samt IT-utrustning. Vår behovsanal...

* Eleven ska kunna använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Citat ur Lgr 11, Den nya läroplanen för grundskolan

Sammanfattning

  • Utgår från tre hörnstenar; IT-utrustning, mjukvarulösningar anpassat för klassrummet och pedagogik

  • Helhetsansvar för IT-utrustningens hela livscykel

  • Mjukvarulösningen NetSupport School, där elevernas datorer utgör ”klassrummet”

  • Pedagogiskt stöd i form av utbildningar

Get in touch!

Lars-Eric Cederholm
Säljspecialist Infrastruktur

+46 (0)8-546 70 132

Kontakta mig