Migrering

Anledningarna till att genomföra en migrering av ett system varierar mellan olika organisationer. En vanlig anledning till att en organisation vill genomföra en migrering är att det gamla systemet är byggt på omodern teknologi. Nya krav kan ha tillkommit och för att kunna möta dessa måste systemen skapas om med ny teknik.

Vi hjälper dig med olika typer av migrering. Det är vår specialitet inom IT Infrastruktur. Många organisationer har ett flertal olika system som i många fall är byggda med olika teknik och på olika plattformar. Genom att konvertera eller bygga nya system baserat på ny teknik kommer inte kompetens inom flera olika system att behövas och därmed kommer kostnaderna för underhåll och utveckling att sjunka, och detta ligger i de flesta organisationers intresse.

Get in touch!

Tobias Öien
Affärsområdeschef Infrastructure and Integration

M: +46(0)730-42 21 00

Kontakta mig