Microsoft Azure

Med Windows Azure kan du snabbt distribuera infrastruktur och tjänster så att det passar dina affärsbehov. Du kan köra Windows- och Linux-baserade program i 22 Azure-datacenterregioner, och de levereras medserviceavtal av företagsklass.