Microsoft Intune

En organisation som har medarbetare som arbetar ute på fältet står inför den stora it-utmaningen att leverera it på samma nivå till denna grupp som de som jobbar på kontoret.

Advania erbjuder den molnbaserade System Management-lösningen Windows Intune. Det är en lösning som är speciellt utformad för att lösa de problem som är förknippade med att ha anställda som sällan eller aldrig befinner sig på kontoret. Det är en paketlösning som innehåller virusskydd, applikationsdistribution, licensinventering och fjärrövertagande av dina datorer över internet. På så sätt underlättas IT-avdelningens uppdrag med en lättare hantering av organisationens datorer. Samtidigt blir användarnas datoranvändning smidigare eftersom de kan få en snabb och avancerad support.

Hanteringen av verksamhetens bärbara och stationära datorer utgår från en webbaserad konsol. Från den kan du skydda, uppdatera, övervaka, konfigurera, felsöka och samla lagerdata utan extraarbetet med att installera och underhålla ett eget hanteringssystem.

Med Windows Intune kan du:

  • Hantera uppdateringar
  • Skydda datorer från skadlig programvara
  • Övervaka datorer förebyggande
  • Tillhandahålla fjärrhjälp
  • Inventera maskinvara och program
  • Ställa in säkerhetspolicy