Nätverk och kommunikation

Advanias erbjudande inom nätverk innefattar tjänster och produkter för att skapa den funktion er verksamhet är i behov av. Eftersom behov kan variera erbjuder vi skräddarsydda tjänster som är anpassade för er. Detta kan innefatta analyser av era behov, tillväxt, funktionskrav samt rådgivning. Detta erbjuds inom Core, distribution, trådlöst och WAN. Våra produkter (HW & SW) väljer vi från väl etablerade och kända tillverkare på marknaden.

Många nätverksmiljöer har en relativt inhomogen struktur. Detta innebär att teknologier och funktioner blir orienterade kring datacenter respektive olika typer av distribution. Oftast är många av dessa miljöer föråldrade och möter inte kraven på en modern nätverksmiljö som server och klienter kräver. Stora teknologiskiften har skett de senaste åren vilket ger möjlighet till att hantera högre bandbredder, bättre övervakning, högre säkerhet och en centraliserad holistisk administration. Idag har tillgänglighetskraven ökat, inte bara i servermiljöer. Idag finns ofta ett större behov i distributionsnätet med anledning av en stor variation av ansluten kringutrustning. De trådlösa nätens kravbild ökar markant vad gäller hastighet, prestanda, redundans och med en förenklad administration.

Advanias erbjudande inom nätverk innefattar tjänster och produkter för att skapa den funktion er verksamhet är i behov av. Eftersom behov kan variera erbjuder vi skräddarsydda tjänster som är anpassade för er. Detta kan innefatta analyser av era behov, tillväxt, funktionskrav samt rådgivning. Detta erbjuds inom Core, distribution, trådlöst och WAN. Våra produkter (HW & SW) väljer vi från väl etablerade och kända tillverkare på marknaden.

Till våra kunder erbjuder vi nätverksmiljöer som utgår från behov och funktion. Vi har en öppen dialog om hur en miljö ska se ut idag och imorgon. Med vår mångåriga erfarenhet av att skapa och hantera nätverk så erhåller våra kunder en hög kvalitet i nätverksmiljöerna. Våra kunder ställer idag höga krav på enkelhet, tillgänglighet, skalbarhet och kvalitét i hela nätverket. Ett nätverk idag har en mycket stor påverkan på många företags förmåga att verka. Därför är tillgänglighet idag av stor vikt. Våra kunder har som krav att nätverksmiljön ska vara enkel att administrera och möjliggöra en tydlig övervakning på samtliga komponenter i nätverket.  Dagens moderna nätverk ställs inför krav på att kunna ansluta mängder av olika typer av utrustning/enheter. Detta innebär att en flexibilitet i funktion och kapacitet måste vara möjlig. Det är därför viktigt med en partner som kan vara rådgivande och proaktiv så att inte oväntade kostsamma förändringar måste göras. Detta är förutsättningen för en låg Total Cost of Ownership (TCO).

Get in touch!

Roger Dorf
Säljansvarig Infrastructure

+46 (0)76-859 39 09

Kontakta mig

Get in touch!

Per Gullfeldt
Tekniskt ansvarig Infrastructure

+46 (0)8-546 70 210

Kontakta mig