Kommunplattform

Advanias kommunplattform bygger på Microsofts ramverk för offentliga förvaltningar, CGF (Connected Government Framwork) och MSKD (Microsoft Kommundesign).

Med Advanias kommunplattform kan kommunen automatisera manuella processer, öka transparensen och erbjuda medborgarna hög tillgänglighet och valfrihet genom molnbaserad tillgång till information.

Advania har under många år arbetat med utveckling och förvaltning av kommunala IT-plattformar för svenska kommuner. Utifrån kommunens specifika behov och önskemål kan vi erbjuda hela eller delar av plattformen som tjänst.

Kommunen

Med e-tjänsteplattformen Advania CSP kan kommunen erbjuda anpassade e-tjänster för sina medborgare.

Människor och processer

IT-infrastrukturen ska stödja kommunens vision och mål där människor och teknik drar åt samma håll.

Tjänster - IT som syns

Tjänster som syns är tjänster som verkar för ökad samverkan samt enklare informationshantering i form av migreringstjänster.

Tjänster - IT som inte syns

Med IT som inte syns menar vi tjänster som hanterar klienter, identiteter och åtkomst. Medarbetarna ska ha rätt behörighet till sina applikationer på ett säkert sätt, oavsett enhet eller funktion.

Plattform - IT som inte syns

Det är viktigt att se till att den infrastruktur man byggt upp hanteras på ett effektivt sätt för att leverera tjänster till organisationen med gott resultat. Advanias kommunplattform vilar på en säker basinfrastruktur som tillsammans med System Center-tjänster utgör en stabil plattform.

Get in touch!

Bengt-Olof Fagerström
Säljspecialist

+46 (0)31-351 11 11

Kontakta mig