Kommunen

Med e-tjänsteplattformen Advania CSP kan kommunen erbjuda anpassade e-tjänster för sina medborgare.

E-tjänsteplattformen Advania CSP öppnar möjligheten för varje kommun att förädla, personifiera och optimera interaktiviteten i all kommunikation med medborgarna. Advania CSP är en virtuell mötesplats där kommunens medborgare får information om exakt de tjänster de vill ha, exakt när de vill ha dem. Det är en service som dessutom besparar kommunens medarbetare mängder av tidskrävande administrativt jobb. CSP från Advania, som bygger på Microsoft Government Connected Framework (GCF), är designad för att snabbt kunna skapa relevanta e-tjänster på ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Advania CSP ger positiva effekter i din kommunala verksamhet, effektiviserar kostnader och ger kortare ledtider samt ger kommunen kompletterande verksamhetssystem.