Människor och processer

IT-infrastrukturen ska stödja kommunens vision och mål där människor och teknik drar åt samma håll.

För att få en IT-infrastruktur som på riktigt stödjer kommunens vision och mål är det viktigt att identifiera vilka krav, behov och önskemål som finns i verksamheten. Advania har unik kompetens inom verksamhetskonsulting, projektledning och kommunala verksamheter. Vi sammanlänkar IT-organisationen med kommunens övergripande strategier och mål och understödjer dig och din kommuns arbete mot en effektiv, målstyrd IT- och verksamhetsstyrning. Målsättningen är att IT-organisationen är fullt integrerad med arbetsprocesserna, medarbetarna, medborgarna, finansiella och miljömässiga mål.

Vi genomför en grundläggande analys som skapar förutsättningar för en effektiv, verksamhetsorienterad IT-leverans. När vi genomför analysen arbetar vi utifrån tre målsättningar.

Vi vill:

  • Undersöka behovet av IT-relaterade tjänster och lösningar som organisationens olika verksamheter har – idag och i framtiden.
  • Fastställa organisationens leveransförmåga och tekniska status inom området IT.
  • Analysera skillnaderna mellan dagens leveransförmåga och organisationens behov samt ge förslag på förbättringsåtgärder