Plattform - IT som inte syns

Det är viktigt att se till att den infrastruktur man byggt upp hanteras på ett effektivt sätt för att leverera tjänster till organisationen med gott resultat. Advanias kommunplattform vilar på en säker basinfrastruktur som tillsammans med System Center-tjänster utgör en stabil plattform.

Basinfrastruktur

En god hantering av ansluten datorutrustning såsom datorer, servrar och mobila enheter inom kommunen är grundläggande. Genom att ha en bra rutin och automatiserad hantering och distribution av datorer, servrar, applikationer, konfiguration och inventering så går det att höja kvaliteten, säkerheten och att få en kostnadseffektiv plattform.

Tjänster inom basinfrastruktur är:

 • Nätverk
 • Lagring
 • Backup
 • Server

System Center

System Center-tjänsterna är till för att hjälpa kommunens IT-administration att hantera IT-infrastruktur. Det möjliggör en kostnadseffektiv och flexibel plattform för hantering av ditt datacenter, privata eller offentliga moln, klientdatorer och mobila enheter.

Tjänsterna som ingår i System Center är:

 • Service Manager
 • Data Protection Manager
 • Orchestrator
 • Operation Manager
 • Configuration Manager
 • Virtual Machine Manager
 • Application Controller