Tjänster - IT som inte syns

Med IT som inte syns menar vi tjänster som hanterar klienter, identiteter och åtkomst. Medarbetarna ska ha rätt behörighet till sina applikationer på ett säkert sätt, oavsett enhet eller funktion.

Klienttjänst

Med vår klienttjänst tar vi helhetsansvaret för hela, eller delar av, livscykeln för kommunens IT-utrustning. Vi finns med under hela vägen om du vill, från beställning till leverans och installation, för att avslutningsvis återta utrustningen på ett säkert sätt. Under avtalsperioden kan vi också ansvara för service och support. Oavsett om medarbetarna arbetar via en dator, läsplatta eller mobiltelefon har de tillgång till de applikationer de behöver på ett säkert sätt.

Advanias klienttjänst betyder en kostnadskontrollerad IT-infrastruktur, och vårt mål är att du ska uppleva en enklare och tryggare hantering av din IT-utrustning.

Vår klienttjänst innehåller:

 • Klienthantering
 • Applikationer
 • Skrivarhantering
 • Advania Arbetsplats
 • Självbetjäning
 • Säkerhet
 • Klientvirtualisering
 • Mobilitet
 • Kringutrustning

Tjänster för identiteter och åtkomst

Identitetshantering är en stor och viktig del i ett MSKD-projekt och ger direkt stora verksamhetsnyttor, både ekonomiskt och administrativt. Kommuner har ofta ett grundläggande likartat behov av en identitetslösning. Advania erbjuder ett paket som direkt passar in i ett MSKD-projekt enligt de rekommendationer som finns.

Genom att skapa en automatiserad process mellan personalsystem och AD samt elevsystem och AD vinner du många fördelar såsom rätt information om användarna, tydlig ansvarsfördelning, delegerad administration, mindre tid behöver ägnas åt kontofrågor samt rätt behörighet och åtkomst för användarna.

Advania erbjuder färdiga integrationer mot bl. a. följande system:

 • Active Directory
 • Exchange 2010/2013
 • Microsoft Lync 2010/2013
 • Office 365
 • Ändringsavisering och namnsäkring Navet
 • Hemkatalog
 • Procapita (elevsystem)
 • Personec (personalsystem)
 • Heroma (personalsystem)

Våra tjänster för identiteter och åtkomst är:

 • Identity Management
 • Active Directory
 • Certificate Services
 • Federation Services