Tjänster - IT som syns

Tjänster som syns är tjänster som verkar för ökad samverkan samt enklare informationshantering i form av migreringstjänster.

Samverkan

Våra tjänster för samverkan möjliggör kommunikation i realtid, både internt mellan medarbetare och mellan medarbetare och kommunens invånare. Oavsett om du använder dig av en dator, smart telefon eller surfplatta får du tillgång till rätt teknik vid rätt tillfälle med verktyg som är anpassade efter kommunens behov.

Tjänsterna för samverkan är:

  • Microsoft SharePoint
  • Microsoft Lync
  • Microsoft Exchange

Migrering

Vid migrering av ett system är det två centrala frågor att beakta. För det första ska det vara så minimal inverkan på användaren som möjligt. För det andra ska all information följa med såsom, full historik (t.ex. tidigare e-post och hemkatalog), bibehållna rättigheter på alla typer av resurser (t.ex. skrivare och gemensamma filer), bibehållen identitet (användarnamn och lösenord), bibehållen användarupplevelse (t.ex. Windows-profil eller Outlook-regler) och bibehållna gruppmedlemskap (t.ex. distributionsgrupper och rättighetsgrupper) i det nya systemet (målmiljön).

Våra migreringstjänster är:

  • Katalogtjänst
  • Datorer
  • Lagring
  • Skrivare
  • Applikationssystem
  • Quest eller Microsoftverktyg