Private Cloud

Marknaden utvecklas snabbt och kraven på att leverera agila lösningar från it-avdelningarna på kort tid för att driftsätta nya lösningar ökar snabbt. Det traditionella sättet att driva it-avdelningar räcker helt enkelt inte längre till i alla lägen.

Advania erbjuder många typer av molnlösningar. Förutom molnlösningar där vi sköter all tekniken och bara säljer tjänsten kan vi även erbjuda plattformar för privata molnlösningar där en IT avdelning får tillgång till samma teknik som stora molntjänstleverantörer använder.

Att virtualisera IT-miljön är det första steget till ditt privata moln och ett steg mot att göra IT flexiblare och mer kostnadseffektivt.

Verkligheten är att många företag endast använder 5-15 procent av sina servrars kapacitet. Ofta kräver varje applikation sin egen server, men genom att virtualisera servrarna i det privata molnet kan nyttjandegraden höjas rejält, samtidigt som att möjlighet till en betydligt högre intern servicenivå skapas. Verksamheten kan därmed snabbare få det stöd som de bör förvänta sig från IT avdelningen. Snabb provisionering m h a self-service portaler, automatisering av olika driftsuppgifter, prestandaoptimering mm är viktiga fördelar som fås med en egen privat molnlösning.

Möjligheten att kunna flytta applikationer och tjänster på ett transparent sätt mellan ett privat och ett publikt moln gör att du kan utnyttja dina IT-resurser ännu mer effektivt. Stöd för ett sådant arbetssätt erbjuds i de lösningar vi levererar. Verksamheten kan köpa tjänster både i det publika molnet och att få tjänster från det egna privata molnet. På detta sätt skapas ett s.k. Hybridmoln.

Advania samarbetar med de ledande molnleverantörerna på marknaden, och vi kan hjälpa dig med att koppla ihop din egen molnlösning med dessa. 

För din interna molnmiljö arbetar vi med paketerade konvergerade system som bygger på standarden för molnlösningar, Open Stack, kompletterad med ytterligare avancerad mjukvara för att underlätta provisionering, övervakning, drift och automatisering. Allt för att effektivisera och öka ”agiliteten” i det interna erbjudandet från IT-avdelningen.

Advania är som en av mycket få leverantörer certifierade som Cloud Builder Partner av Hewlett-Packard och har därmed den främsta expertisen för att hjälpa våra kunder till en framgångsrik transformering till att kunna erbjuda interna molntjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Kontakta oss så får du veta mer om alla möjligheter Advania kan erbjuda för molntjänster som är relevanta för ditt företag eller organisation.

Get in touch!

Roger Dorf
Säljansvarig Infrastructure

+46 (0)76-859 39 09

Kontakta mig

Get in touch!

Per Gullfeldt
Tekniskt ansvarig Infrastructure

+46 (0)8-546 70 210

Kontakta mig