Säkerhet

Personuppgifter för tusentals, ibland hundratusentals, kunder eller anställda som ”försvunnit”, blivit stulna eller på annat sätt kommit i orätta händer. Förvånansvärt ofta är viktig företagsinformation inte ens krypterad. Våra lösningar använder en kraftfull kryptering, autentisering, skydd mot dataförlust och regelstyrda säkerhetskontroller som hindrar obehöriga från att komma åt känslig information, överallt och hela tiden.

I Advanias säkerhetserbjudande utgår vi från de IT-relaterade risker som finns i din verksamhet.

  • Integritet
  • Fysisk säkerhet
  • Tillgänglighet
  • Sekretess
  • Applikationskontroll
  • Webb och e-mail
  • Spårbarhet
  • Intrång

Utifrån dessa områden kan du välja specifika lösningar och produkter för din verksamhet. Du kan också välja tjänster, exempelvis säkerhetsanalyser av ditt företag, eller rena driftsåtaganden där Advania ansvarar för hela din säkerhetsdrift.

Get in touch!

Michael Andersson
Säljspecialist

+46 (0)11-44 11 424

Kontakta mig

Intel Security