Server och virtualisering

Advania är specialiserade på design och implementation av högtillgängliga servermiljöer. Vi har lång erfarenhet av affärskritiska system där kraven är höga på tillgänglighet och säkerhet. Vi ger förslag på en komplett lösning som förbättrar den totala resursanvändningen och ger full kontroll över IT-miljön. Vår strategi är att tillhandahålla konkurrenskraftiga serverlösningar och samtidigt ta hänsyn till redan gjorda investeringar i hårdvara, mjukvara samt upparbetad kunskap.

Server

Servermiljön måste ha förmågan och kapaciteten att möta verksamhetens ökade efterfrågan med bibehållen hög säkerhet och tillgänglighet. Servern ska vara flexibel, redundant och kostnadseffektiv samtidigt som den ska vara obegränsad vad gäller möjligheter till tillväxt och utbyggnad under drift.

Advanias erfarenhet sträcker sig från traditionell rack- och bladarkitektur till highend baserade affärskritiska servrar. De senaste åren har virtualisering blivit allt vanligare och de flesta levererade servrarna baseras på x86/x64 virtualisering. Vi följer även utvecklingen av appliancepaketeringar. Tillsammans med bl.a. Microsoft och HP Enterprise kan vi erbjuda färdigpaketerade lösningar som är baserade på MS Exchange, MS SQL, Citrix VDI, Openstack, HPE CloudSystem mm.

Advania har även ett partnerskap med HPE runt OpenVMS och vi arbetar också nära VMS Software Inc runt lösningar baserat på HP Integrity.

Virtualisering

Färre servrar, eller färre typer av servrar, betyder enklare IT-drift. De flesta IT-organisationer står inför behovet av att utveckla sin serverplattform för att möta det växande behovet av kapacitet, tillgänglighet och kostnadsbesparingar. Samtidigt skall redan gjorda investeringar tillvaratas och användas effektivt.

På Advania har vi som mål att ligga i täten för leverans av produkter och tjänster kring den virtualiserade plattformen med en effektiv och säker IT-miljö som resultat. Vi erbjuder produkter som bygger på säkerhet, konsolidering och virtualisering av fysiska servrar som täcker in ett brett spektra av de infrastrukturella krav som kan tänkas finnas på ett företags IT-lösningar. Våra konsulters kompetens inom både server och klient-virtualisering omfattar design, implementering och utbildning inom området. Vi designar och levererar virtualiserade plattformar baserade på några av de ledande tillverkarnas, såsom VMware, Microsoft, Redhat och Citrix.

Fördelarna som kommer med att virtualisera din server/klient är:

  • Ett bättre utnyttjande av hård- och mjukvara och därigenom minskade kostnader för inköp och administration.
  • Att olika operativsystem och funktioner kan installeras inom en och samma virtuella server/klient.
  • Ett arbetssätt som sparar mycket pengar för alla typer av organisationer inom områden såsom administration, säkerhet, underhåll och utrullning av nya miljöer.

Get in touch!

Roger Dorf
Säljansvarig Infrastructure

+46 (0)76-859 39 09

Kontakta mig

Get in touch!

Per Gullfeldt
Tekniskt ansvarig Infrastructure

+46 (0)8-546 70 210

Kontakta mig

Kundreferens

Netcontrol
"Vi har genom samarbetet med Advania höjt den interna kunskapsnivån och samtidigt fått en del lärdomar i projektet som vi kommer att ha användning för i vårt fortsatta arbete."

Netcontrol

Så hanterade Netcontrol sin kunds komplexa systemuppgradering.