Webb och intranät

Du vill fokusera på innehåll, vi ger dig förutsättningarna.

När vi går in i ett webbprojekt är det alltid med målsättningen att utveckla våra kunders affärer, minska förvaltningskostnaderna och effektivisera administrationen. Våra kunder återfinns inom kommun och landsting, skola, tillverkande industri samt bank och finans där vi har bidragit med vår kompetens inom projektledning, förstudie, integration, migrering, webbstrategi, test, mobila lösningar, responsiv design och licenshantering.

Vårt erbjudande omfattar publika webbplatser och intranät. Vi har nära samarbete med Episerver och Microsoft och våra certifierade konsulter har lång erfarenhet av deras plattformar. Vi utgår alltid från dina behov när vi väljer vilken plattform som passar bäst. Vi anser oss unika då vi inte bara levererar plattformen som en enskild lösning utan tar ett helhetsgrepp med integrationer, förvaltning och hårdvara. Finns behov kompletterar vi leveransen med kompetens från våra andra erbjudandeområden såsom Identitet och åtkomst och Agil sourcing.

 

 

Valo Intranet är en finsk produktleverantör som erbjuder sociala intranät – på riktigt. Lösningen är responsiv och paketerat med fullt stöd för SharePoint i Office 365 och SharePoint on-premise. Valo är ett socialt intranät med inbyggda sociala samarbetsverktyg för modern kommunikation som ständigt utvecklas med nya uppdateringar varannan månad.

Med hjälp utav SharePoint och OneDrive för företag möjliggör du moderna arbetssätt för din organisation. SharePoint kan användas till allt från simpelt dokumentarkiv till gediget intranät med sidor, nyheter och projekt-/arbetsrum.

En professionell verksamhet behöver ett professionellt verktyg för sin närvaro på internet. Episerver är en av världens ledande produktleverantör av CMS-verktyg. Det är responsivt, har inbyggt stöd för språkhantering och är en modern och oerhört integrationsvänlig plattform.

Get in touch!

Christopher
Ansvarig för Episerver

+46 (0)44-20 77 19

Kontakta mig

Episerver Solution Partner

Skolväsendets överklagandenämnd

SG Ecophon

Parkering Malmö

Skolinspektionen

Hörby kommun

Dole